Projektet

Jord og Mennesker på Museet på Sønderskov

Museet på Sønderskov er et kulturhistorisk museum i Vejen Kommune og en af vores store interesser er sammenhængen mellem landskabet og kulturen. Med andre ord, hvordan mennesker har levet på vores egn igennem tusinder af år.  Vi vil derfor gerne, sammen med de ældste skoleelever (7.-9. kl) i Vejen Kommune, undersøge sammenhængen mellem muldjordens sammensætning og de arealer menneskerne på egnen har dyrket og bosat sig på.

Jordprøverne

Muldjorden er det øverste lag af jord og med mindre det oprindelige jord er blevet erstattet (f.eks i forbindelse med bygningsprojekter) så er det den samme jord der har været der siden den sidste istid. Derfor vil vi gerne samle en masse jordprøver fra hele Vejen kommune så vi kan se hvilke jordtyper (f.eks sandjord, sandblandet lerjord eller lerjord) der er. Jordtyperne bestemmes ud fra deres indhold af sand, silt og ler.

Hvad får eleverne ud af at deltage?

Eleverne kan være med til at bridrage til et datamateriale som de efterfølgende kan bruge til at undersøge hvorfor deres lokalområde ser ud som det gør. De får dermed mulighed for at skabe deres egen forskningsprojekt i samarbejde med fagpersoner.

Hvad får lærerne ud af at deltage?

Der er i projektet lagt op til at lærerne styrer dataindsamlingen på deres egne skoler og inddrager det materiale der findes her på siden i deres egne undervisningsforløb.  De får mulighed for at bruge et materiale der er helt specifikt for deres egn samt at samarbejde med kulturhistoriske fagpersoner om et undervisningsforløb.

Videnskabernes Selskabs Kort

Som en del af vores kortmateriale på siden bruger vi en digitaliseret udgave af Videnskabernes Selskabs Kort  fra www.HisKIS.dk, gjort tilgængelig af Peder Dam, Peter Steen Nielsen, Claus Dam og Jan Bill (2003).